Y同学是一个比较典型的普高学生,内向寡言,对自己的目标以及定位也不是特别明确。和大部分同年龄段的男孩子一样,他对篮球十分的喜爱,所以最终选择用篮球的故事作为他文书的主题。因为一个能力很强的队长受伤,不能打比赛,队伍遇到了很大的挑战,但是正所谓哀兵必胜,反而赢得了比赛,从中体会到领导力不属于一个人,而是属于团队里的每一个人。 三个臭皮匠赛过诸葛亮,最终用最真实质朴的团队力量打动了招生官收获了录取。


录取院校Offer:

                                                  (俄亥俄州立大学)

                                              (普渡大学西拉法叶校区)