P同学独立,有个性,活泼,果断,爱好设计,爸妈做生意没时间管小孩子,成绩一般。从小在浙江农村长大,在大城市和农村的迁徙中,环境影响了他很多,也给他很多的感悟,特别是空间的变化。所以作品集理念,都是以人与自然或者物与自然。


录取院校Offer:

                                                                       (普瑞特艺术学院 $20000奖学金

                                                                          (纽约视觉艺术学院)

                                                                             (萨凡纳艺术设计学院 $11000奖学金)