Q同学在文书中将传统舞蹈和瑜伽的结合,体现文化和艺术的融合之美;同时,Q同学受到学校导师影响,选择更加贴近生活的科研,去加拿大当地的做义工,在少年宫去教当地的小孩子科学知识,独特的文书主题以及科研活动也让她收获了众多的名校Offer。


录取院校Offer:

b_5d4a6490b5625.jpg

                                                 (普林斯顿大学 $40000奖学金)

b_5d4a6490a4a66.jpg

                                           (罗切斯特大学 $25000奖学金)