Z同学的申请文书,基本上是从学习和生活中的小事出发,体现他看问题的角度和思考的深度。申请加州大学的四篇文书主要包括了:1) 在运动会中,因为受伤无法参赛,却担当起了班级小记者的工作,在场外用一篇篇报道为班级赢得了额外的荣誉;2) 哥大社科研习中,从有关消费者行为的研究得到启发,帮助自己“减少使用塑料”的倡议被更多人接受;3) 通过在宿舍自己发明杀虫剂杀小强的故事,明白了科学“水能载舟亦能覆舟”的特点,在学习自己的最爱的化学的同时,谨记不以化学去伤害人们;4) 讲述自己如何通过“真理越辩越明”来明白“和谐”的真正意义不是父母和传统文化所鼓励的缄默,而是坚持正义。


录取院校Offer:

                                                  (加州大学洛杉矶分校)

                                              (加州大学圣地亚哥分学)

                                            (威斯康辛大学麦迪逊大学)